„Înțelepciunea vieții e simplă: Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte!” (Nicolae Iorga)

Cele mai noi articole

08

Votaţi eco! Votaţi verde!

Ziua de 11 decembrie este importantă pentru viitorul fiecăruia din noi. Votul nedat este o şansă irosită.

Nu lăsaţi să vi se decidă viitorul de oameni pe care nu-i doriţi!


Votaţi verde! Votaţi eco!

Votaţi Partidul Ecologist Român!Decembrie, 2016
06

Un sistem de sănătate performant

Partidul Ecologist Român doreşte crearea unui sistem de sănătate care să ofere tuturor cetăţenilor posibilitatea de a atinge o stare de sănătate cât mai bună, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii acestora.

Propunerile noastre în acest sens sunt:

 

1.    Stoparea exodului medicilor şi al asistenţilor medicali prin stimularea salarială a acestora;

2.    Introducerea unui pachet preferenţial stimulativ pentru medicii care se stabilesc în mediul rural, precum şi atragerea de specialişti în mediul rural şi în zonele defavorizate.

3.    Derularea unor programe din fonduri europene în vederea achiziţionării de aparatură medicală performantă.

4.    Organizarea, prin constituirea unui număr suficient de unităţi mobile repartizate geografic, a unor caravane medicale (radiologie şi laborator de analize) în zonele rurale şi greu accesibile.

5.    Dezvoltarea spitalelor judeţene de urgenţă.

6.    Construirea unor spitale regionale de urgenţa, spitale de cel mai complex şi înalt nivel calitativ, prin accesarea fondurilor europene.

7.    Implementarea proiectului privind înfiinţarea unor centre de arşi în cel puţin trei regiuni pe lângă cele din Bucureşti.

8.    Dezvoltarea programelor de prevenţie şi depistare precoce a bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei.

 

Votaţi PER! Cristian Anghel - DeputatDecembrie, 2016
04

Zece măsuri pentru reforma administraţiei

De peste 25 de ani ne confruntăm cu efectele unei administraţii publice nereformate. Pentru a avea o dezvoltare economică performantă, România are nevoie şi de o administraţie modernă, debirocratizată, transparentă şi depolitizată, care înţelege şi cooperează cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri.

 

Partidul Ecologist Român propune 10 măsuri pentru reforma administraţiei publice:

 

1.    Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţie cetăţenilor printr-o corelare a politicilor publice cu măsurile bugetare;

2.    Cheltuirea eficientă a banului public;

3.    Implementarea unor strategii de resurse umane pentru personalul din administraţia publică;

4.    Consultări periodice cu beneficiarii serviciilor publice, astfel încât calitatea prestaţiilor şi comportamentul personalului să fie la nivelul standardelor

5.    Transparenţa modului de adoptare a deciziilor;

6.    Implicarea mediului de afaceri, a societăţii civile, a mediul academic, a sindicatelor şi structurilor asociative ale administraţiei locale în fundamentarea şi evaluarea politicilor publice;

7.    Implementarea unor programe de simplificare administrativă;

8.    Finanţarea instituţiilor publice în funcţie de performanţe;

9.    Descentralizare administrativă şi financiară;

10.Promovarea imaginii colectivităţilor locale prin sprijinirea şi susţinerea campaniilor de creare a brandurilor locale pentru produse tradiţionale, resurse naturale, turistice, culturale, istorice, de interes deosebit.

 

 

Votaţi Cristian Anghel! Deputat PER

Decembrie, 2016
28

La mulţi ani, România!

Aleasă preţuire, respect şi recunoştinţă tuturor celor care, acum 98 de ani, săvârşeau cel mai frumos proiect de ţară – Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Să facem din fiecare zi o sărbătoare a mândriei de a fi român!

 

Cristian AnghelNoiembrie, 2016
28

Zece propuneri pentru educaţie

Educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea sunt cei mai importanţi piloni pe care se poate clădi o societate dezvoltată şi prosperă. Toţi aceşti factori reprezintă vectori de dezvoltare social-economică şi echivalentul celei mai eficiente investiţii în viitor.

 

Partidul Ecologist Român  vine un set de măsuri pentru educaţie, din care vă prezint primele zece.

 

1.    Şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii din România.

2.    Investiţii substanţiale în infrastructura şcolară.

3.    Construirea de campusuri şcolare, cu internat, ateliere şi săli de mese.

4.    Creşterea treptată a alocărilor pentru educaţie şi cercetare – până la 7% din PIB.

5.    Regândirea sistemului de salarizare în educaţie şi cercetare, ca o condiţie pentru aplicarea unor sisteme eficiente şi realiste de evaluare a calităţii activităţii în aceste domenii.

6.    Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală, umană şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile

7.    Reducerea ratei abandonului şcolar până la 5%.

8.    Implementarea la scară largă a programelor „masă şi şcoală după şcoală”, combinate cu activităti extraşcolare (sport, muzică, teatru, pictură etc).

9.    Accesul la educaţie al copiilor din familii aparţinând mediilor sociale defavorizate să devina criteriu de acordare din partea statului a unor ajutoare financiare sau materiale către respectivele familii

10.Creşterea procentului populaţiei de 30-34 de ani cu educaţie de nivel superior până la 30%.

 

Votaţi Cristian Anghel! Deputat PERNoiembrie, 2016